Ocala Karate Dojo

Ocala Karate Dojo

Ocala Karate Dojo

– Ocala Florida based Dojo teaching Shito Ryu Karate Do, Ryu Kyu Kobudo, Goshin Budo Jiu Jitsu, and Mugai Ryu Iaido. The Ocala Karate Dojo is the Honbu for the NKKF.

Ocala Karate Dojo

– Ocala Florida based Dojo teaching Shito Ryu Karate Do, Ryu Kyu Kobudo, Goshin Budo Jiu Jitsu, and Mugai Ryu Iaido. The Ocala Karate Dojo is the Honbu for the NKKF.


Categories


Karate

Leave a Reply

*